CON ZB AL LADO DEL HOGAR  

 

 

  

 

…po čtvrtstoletí stráveném v atelieru mého děda Mistra Zdeňka Buriana nabízím dále

 

POSOUZENÍ PRAVOSTI ORIGINÁLU

A

VYDÁNÍ PÍSEMNÉHO POTVRZENÍ O PRAVOSTI.